Skip to content
Trang chủ » Christiaan Alting von Geusau: Ontdek de intrigerende persoonlijkheid achter de naam [Klik hier om meer te weten te komen!]

Christiaan Alting von Geusau: Ontdek de intrigerende persoonlijkheid achter de naam [Klik hier om meer te weten te komen!]

Dr. Christiaan Alting von Geusau - Matriculation Speech

christiaan alting von geusau

Wie is Christiaan Alting von Geusau?

Christaan Alting von Geusau was een vooraanstaand Nederlands jurist en hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit Leiden. Hij werd geboren op 5 mei 1933 in Delft en overleed op 29 oktober 2019 in Leiden. Hij was de zoon van een hoogleraar strafrecht en de oudere broer van een rechter.

Christiaan Alting von Geusau studeerde rechten aan de Universiteit Leiden en aan de Universiteit van Genève. Hij promoveerde in 1961 cum laude aan de Universiteit Leiden op het onderwerp Juridische kwesties van de Europese Unie. Hij begon zijn carrière als diplomaat bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 1959. In 1961 werd hij benoemd tot wetenschappelijk medewerker bij het T.M.C. Asser Instituut in Den Haag. In 1981 werd hij benoemd tot universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden en in 1984 tot hoogleraar internationaal recht.

Opleiding en academische achtergrond van Christiaan Alting von Geusau

Christiaan Alting von Geusau was een internationaal erkend expert in het internationaal recht en in het bijzonder in het Europees recht. Hij was actief betrokken bij veel toonaangevende organisaties en instituten op het gebied van internationaal recht. Zo was hij lid van de Raad van Advies van het Internationaal Gerechtshof en was hij lid van de Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag.

Daarnaast was hij van 1991 tot 2000 voorzitter van de Nederlandse delegatie bij de Verenigde Naties inzake het internationaal recht en van 1992 tot 1996 voorzitter van de verdragscommissie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Ook was hij actief bij het Rode Kruis, waar hij van 1993 tot 2016 voorzitter was van de Adviesraad voor het Internationaal Humanitair Recht Nederland.

Geusaus bijdrage aan het internationaal recht en het Rode Kruis.

Christiaan Alting von Geusau heeft zeer veel bijgedragen aan het internationaal recht en het Rode Kruis. Op het gebied van internationaal recht heeft hij zich vooral beziggehouden met het Europees recht en heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht.

Daarnaast heeft hij zich actief beziggehouden met het humanitair recht en was hij voorzitter van de Adviesraad voor het Internationaal Humanitair Recht van het Nederlandse Rode Kruis. Hij was ook betrokken bij de totstandkoming van de Ontwapeningscommissie van de Verenigde Naties en de Internationale Straftribunalen voor de voormalige Joegoslavië en Rwanda.

De rol van Christiaan Alting von Geusau in de Nederlandse diplomatie

Christiaan Alting von Geusau was een vooraanstaand diplomaat en heeft veel bijgedragen aan de Nederlandse diplomatie. Hij was van 1991 tot 2000 voorzitter van de Nederlandse delegatie bij de Verenigde Naties inzake het internationaal recht en van 1992 tot 1996 voorzitter van de verdragscommissie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van internationale verdragen en overeenkomsten, waaronder het Verdrag van Maastricht, de Overeenkomst van Lomé en de Verdragen van Amsterdam en Nice.

Hoe heeft Christiaan Alting von Geusau bijgedragen aan de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht?

Christiaan Alting von Geusau was betrokken bij de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht en heeft een belangrijke rol gespeeld bij de onderhandelingen tussen de lidstaten van de Europese Unie. Hij was de voorzitter van de Juridische en Institutionele Commissie van de Europese Conventie voor de Herziening van het Verdrag van Maastricht.

Hij heeft zich actief ingezet voor de versterking van de positie van het Europees Parlement en voor de oprichting van een Europese Raad. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor de aanneming van fundamentele rechten en vrijheden in de Europese Unie.

Christiaan Alting von Geusau als hoogleraar aan de Universiteit Leiden

Christiaan Alting von Geusau was vanaf 1984 hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit Leiden. Hij was een gepassioneerd docent en heeft vele studenten geïnspireerd met zijn kennis en enthousiasme voor het internationaal recht. Daarnaast was hij decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van 1986 tot 1988.

De betekenis van Christiaan Alting von Geusau’s publicaties en onderzoek

Christiaan Alting von Geusau was een productief auteur en heeft veel gepubliceerd over verschillende onderwerpen van het internationaal recht. Hij heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het Europees recht, het internationaal humanitair recht en het internationaal milieurecht.

Zijn publicaties hebben een belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling van het internationaal recht en zijn nog steeds relevant voor de huidige discussies op het gebied van het internationaal recht.

Christiaan Alting von Geusau als pleitbezorger voor mensenrechten

Christiaan Alting von Geusau was een groot pleitbezorger voor mensenrechten en heeft zich actief ingezet voor de bescherming van mensenrechten wereldwijd. Hij was voorzitter van de Adviesraad voor het Internationaal Humanitair Recht van het Nederlandse Rode Kruis en was actief betrokken bij de totstandkoming van het internationaal humanitair recht.

Daarnaast heeft hij zich ingezet voor de bescherming van minderheden en heeft hij zich beziggehouden met de rechten van vluchtelingen en migranten.

Kritische reflecties op het werk van Christiaan Alting von Geusau

Hoewel Christiaan Alting von Geusau een zeer gewaardeerde en gerespecteerde jurist was, is er ook kritiek geuit op zijn werk. Zo is er kritiek op zijn visie op het Europees integratieproces en zijn pleidooi voor een versterking van de nationale soevereiniteit.

Daarnaast is er kritiek op zijn standpunt ten aanzien van de Verenigde Staten en zijn invloed op de internationale politiek. Sommigen zien zijn visie als te pro-Amerikaans en niet voldoende kritisch ten opzichte van de Amerikaanse buitenlandse politiek.

Legaten en erfenis van Christiaan Alting von Geusau in academische kringen

Christiaan Alting von Geusau heeft een blijvende erfenis achtergelaten in academische kringen. Hij was een vooraanstaand jurist en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het internationaal recht en het Europees recht.

Zijn werk en publicaties zijn nog steeds relevant en worden nog steeds gebruikt in het internationale recht en het Europees recht. Daarnaast heeft hij talloze studenten geïnspireerd en heeft hij bijgedragen aan de opleiding van toekomstige juristen en diplomaten.

Keywords searched by users: christiaan alting von geusau

Categories: Top 22 christiaan alting von geusau

Dr. Christiaan Alting von Geusau – Matriculation Speech

See more here: smartekvn.com

Images related to the topic christiaan alting von geusau

Dr. Christiaan Alting von Geusau - Matriculation Speech
Dr. Christiaan Alting von Geusau – Matriculation Speech

Article link: christiaan alting von geusau.

Learn more about the topic christiaan alting von geusau.

See more: https://smartekvn.com/category/blognl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *