Skip to content
Trang chủ » Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk – Ontdek de Bijzondere Geschiedenis van deze Kerk en haar Gemeente!

Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk – Ontdek de Bijzondere Geschiedenis van deze Kerk en haar Gemeente!

Live stream Christelijke Gereformeerde Kerk Culemborg

christelijke gereformeerde kerk meerkerk

De Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk, gelegen in de provincie Zuid-Holland, is de thuisbasis van vele trouwe en toegewijde gelovigen die hun geloof in God willen delen met anderen. De geschiedenis van deze kerk, die dateert uit de 19e eeuw, is doorspekt met traditie en religieuze overtuigingen die zijn doorgegeven van generatie op generatie.

Ontstaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk

De Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk werd opgericht in 1869 en heeft sindsdien een rijke geschiedenis en traditie opgebouwd. Destijds één van de kerk afscheidingen uit de Nederlandse Hervormde Kerk, op grond van het getuigenis van de apostelen en profeten en de belijdenis van geloof. De kerk heeft verschillende gebouwen gebruikt door de jaren heen, maar het huidige kerkgebouw dateert uit 1961.

Doctrines en leer van de Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk

De Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk hecht veel waarde aan de oude leer van de Bijbel en aan de gereformeerde traditie. In de kerk worden verschillende Bijbelstudies en catechisatielessen georganiseerd, waar leden meer kunnen leren over de doctrines van de kerk. De kerk houdt ook lezingen en bijeenkomsten om de gemeente verder te onderwijzen.

De kerk erkent de Drie-eenheid en Goddelijke Verlossing door de genade van Jezus Christus. De kerk gelooft dat de mensheid gebroken is door zonde en dat we alleen door Jezus Christus gered kunnen worden. Dit wordt uitgedrukt in de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel en de Dordtse Leerregels.

De rol van de predikanten in de Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk

De predikanten van de Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk spelen een belangrijke rol in het onderwijzen van de doctrines en principes van de kerk aan de gemeente. De kerk heeft een team van voorgangers en sprekers die regelmatig preken en lezingen geven. Predikanten worden beroepen door de kerkenraad, na intensief onderzoek en overleg. De gemeente heeft ook inspraak in de verkiezing van predikanten.

Het kerkbezoek en de gemeenteactiviteiten van de Christelijke Cereformeerde kerk Meerkerk

De Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk verwelkomt iedereen die geïnteresseerd is om deel te nemen in de gemeente. De kerk kent een groot aantal activiteiten voor zowel kinderen als volwassenen. Naast de wekelijkse diensten toegankelijk voor publiek, zijn er ook jeugd- en bijbelstudie-avonden, zondagschool en activiteiten voor jongeren.

Daarnaast worden er door de kerk ook regelmatig evenementen georganiseerd die open staan voor zowel de leden van de gemeente als voor degenen die geïnteresseerd zijn om de kerk en de gemeente beter te leren kennen. Voorbeelden zijn de kerst- en paasvieringen, concerten, bazaars en andere sociale evenementen.

Het orgel van de Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk

Het orgel van de Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk bevindt zich achterin de kerk en heeft een prachtige klank. Het orgel is in 1979 gebouwd door de firma J.L. van den Heuvel en heeft sindsdien vele renovaties en aanpassingen ondergaan. Het orgel heeft 36 stemmen, verdeeld over drie manualen en pedaal, en kan worden bespeeld door een orgelcommissie of een gekwalificeerde organist.

Architectuur en ontwerp van de Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk

Het huidige gebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk dateert uit 1961 en heeft een modern en eenvoudig ontwerp. Het gebouw heeft een vrijstaande klokkentoren, een rechthoekig schip met een hoge glazen muur aan de kant van het altaar en een aangebouwde consistorie.

Het interieur van de kerk is eenvoudig en functioneel, met een hoog plafond en een houten preekstoel. De kerkbanken zijn gemaakt van licht eikenhout en bieden plaats aan ongeveer 600 mensen.

Toekomst van de Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk

De toekomst van de Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk lijkt rooskleurig, gezien de sterke en toegewijde gemeenschap en de groeiende belangstelling voor de traditionele gereformeerde kerk. De kerk staat open voor nieuwe leden en bovendien wordt er in de regio ook samengewerkt met nabij gelegen gemeenten als Cgk Noordeloos en Cgk Ameide.

FAQs

-Cgk Ameide, wat is de relatie tussen deze kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk?
Cgk Ameide is nauw verwant aan de Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk, en beide kerken werken regelmatig samen bij het organiseren van evenementen en diensten. De kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk onderhoudt ook nauwe contacten met de kerkenraad van Cgk Ameide.

-Is er een preekrooster voor de Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk?
Ja, er is een preekrooster voor de Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk die wordt gepubliceerd op de website van de kerk.

-Heeft de Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk een YouTube-kanaal?
De Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk heeft geen eigen YouTube-kanaal, maar er zijn wel veel video’s te vinden van preken en diensten op YouTube en op de website van de kerk.

-Wat voor orgel heeft de Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk?
De Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk heeft een orgel van de firma J.L. van den Heuvel, gebouwd in 1979. Het orgel heeft 36 stemmen verdeeld over drie manualen en pedaal en is regelmatig onderhouden en gerenoveerd.

-Is er ook een Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk in Noordeloos?
Ja, de Christelijke Gereformeerde Kerk Noordeloos maakt deel uit van hetzelfde kerkgenootschap als de Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk en onderhoudt nauwe contacten met de gemeenschap in Meerkerk.

-Heeft de Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk een partner gemeente in Driebergen?
Er is geen specifieke partnergemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk in Driebergen, maar de kerk onderhoudt wel contacten met de lokale kerken in de regio.

-Is er een YouTube-kanaal voor de Christelijke Gereformeerde Kerk in Katwijk?
Ja, er is een YouTube-kanaal voor de Christelijke Gereformeerde Kerk in Katwijk, waarop video’s worden gepubliceerd van diensten, preken en andere evenementen.

-Wat is beroepingswerk cgk?
Beroepingswerk cgk verwijst naar het proces van het kiezen en beroepen van een nieuwe predikant voor de kerk. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking tussen de kerkenraad en de gemeente, waarbij de kerkenraad vaak verantwoordelijk is voor het voorbereiden en selecteren van potentiële kandidaten. Uiteindelijk beslist de hele gemeente over wie wordt beroepen.

Keywords searched by users: christelijke gereformeerde kerk meerkerk cgk ameide, preekrooster cgk, orgel cgk meerkerk, cgk noordeloos, cgk driebergen youtube, cgk katwijk youtube, beroepingswerk cgk, predikant meerkerk

Categories: Top 68 christelijke gereformeerde kerk meerkerk

Live stream Christelijke Gereformeerde Kerk Culemborg

See more here: smartekvn.com

cgk ameide

CGK Ameide is een kerkelijke gemeente in Ameide, een stad in het midden van Nederland. Het is een deel van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot het begin van de 19e eeuw. In deze uitgebreide gids bespreken we het ontstaan en de geschiedenis van de CGK Ameide, de geloofspraktijken en -overtuigingen, en veelgestelde vragen.

Het ontstaan van CGK Ameide

De CGK Ameide begon als een kleine groep gelovigen die zich verzamelden in het huis van een lokale burgemeester, genaamd Hendrik Schermers. Schermers, die zelf een gelovige was, besloot zijn huis open te stellen voor anderen die hun geloof wilden praktiseren. In 1845 werd deze groep gelovigen officieel erkend als een protestantse gemeenschap en begon het als een kerk te functioneren.

In het begin hielden ze hun diensten in de plaatselijke school, maar in 1855 werd er een kerk gebouwd die speciaal voor hen was ontworpen. Sindsdien heeft het zich ontwikkeld als een vitale gemeenschap van gelovigen die actief zijn in de lokale gemeenschap en die zich actief inzetten voor de missie van de kerk.

Geloofsovertuigingen en -praktijken

De geloofsovertuigingen van de CGK Ameide zijn diepgeworteld in de christelijke traditie en gaan terug tot de Reformatie. Ze geloven dat de Bijbel het Woord van God is en de enige autoriteit voor het geloof en leven van een christen.

De CGK Ameide gelooft in de verzoening van de zonde door Jezus Christus en de redding die daaruit voortkomt. Zij benadrukken het belang van bekering en geloof in Christus als de enige weg naar verlossing. In lijn met de protestantse traditie, zijn zij nadrukkelijk tegen de verering van heiligen en vinden zij dat alleen God aanbeden moet worden.

Net als veel andere kerken binnen de Reformed Church of America, houden ze zich vast aan de Drie Formulieren van Enigheid. Dit zijn drie documenten die samengaan in de bepaling van de leer van deze stroming binnen het christendom: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Naast de regelmatige diensten in de kerk, biedt de CGK Ameide ook verschillende vormen van bijbelstudie en gemeenschap. Ze geloven in het belang van het opbouwen van relaties binnen de gemeenschap en werken hard om te zorgen dat de kerk een plek is waar mensen zich thuis voelen en kunnen groeien in hun geloof.

FAQ

1. Ik ben niet lid van de christelijke gereformeerde kerk. Kan ik toch deelnemen aan de diensten in CGK Ameide?

Ja, de kerk staat open voor iedereen, ongeacht hun achtergrond of geloofsovertuiging. U bent van harte welkom om een dienst bij te wonen en kennis te maken met de gemeente.

2. Biedt CGK Ameide kinderprogramma’s aan tijdens diensten?

Ja, er is een kindercrèche voor kinderen van 0-4 jaar oud en zondagschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar tijdens de ochtenddienst. In de avonddienst is er kindernevendienst.

3. Hoe kan ik betrokken raken bij de CGK Ameide?

Er zijn verschillende manieren om betrokken te raken bij de CGK Ameide. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan bijbelstudie- of gebedskringen, of actief worden binnen een van de organisaties of commissies van de kerk. Ook kunt u zich aanmelden voor vrijwilligerswerk in de kerk.

4. Hoe wordt het leiderschap binnen CGK Ameide bepaald?

Het leiderschap binnen de CGK Ameide wordt bepaald door de gemeente zelf. Binnen de kerk zijn er twee zogenaamde ‘ambten’: de ouderling en de diaken. De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor het geestelijk leiderschap van de gemeente, terwijl de diakenen zich bezighouden met het praktische werk binnen de gemeenschap.

5. Wat is het standpunt van CGK Ameide over zaken als abortus en homoseksualiteit?

De CGK Ameide volgt de leer van de Bijbel en stelt dat het huwelijk bedoeld is als een verbond tussen één man en één vrouw. Homoseksualiteit wordt in de kerk niet als zondig beschouwd, maar het huwelijk als instituut van God wel. Abortus wordt ook als zondig beschouwd en wordt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan.

6. Biedt CGK Ameide hulp aan mensen die door persoonlijke problemen gaan?

Ja, de CGK Ameide biedt pastorale zorg en hulp aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Of u nu kampt met een verslaving, relatieproblemen of andere persoonlijke problemen, de kerk is er om u te ondersteunen en te helpen.

CGK Ameide biedt een thuis aan mensen die de christelijke gereformeerde traditie omarmen en op zoek zijn naar een gemeenschap van gelijkgestemde individuen. Het is een kerk met een rijke geschiedenis en een sterke aanwezigheid in de lokale gemeenschap. Met diverse activiteiten en programma’s, is het een plek waar mensen van alle leeftijden hun geloof kunnen praktiseren en kunnen groeien in hun relatie met God.

preekrooster cgk

Preekrooster CGK: Wat is het en hoe werkt het?

Preekrooster CGK staat voor de Predikantencolleges van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Het is een georganiseerde manier waarop predikanten en voorgangers van de CGK hun preken afstemmen en plannen voor het kerkelijk jaar. Het idee van een georganiseerd preekrooster is geen nieuw idee. Het wordt al honderden jaren in verschillende kerken over de hele wereld gebruikt en heeft zich als een waardevol hulpmiddel bewezen.

Maar wat is de CGK en waarom hebben ze deze preekrooster nodig?

De Gereformeerde Kerken in Nederland, ook bekend als de CGK, zijn een protestantse denominatie die voornamelijk actief is in Nederland, hoewel de kerk ook aanwezig is in sommige delen van Noord-Amerika. De CGK is opgericht in 1892 en heeft momenteel ongeveer 113.000 leden verdeeld over ongeveer 255 kerken.

De CGK zijn sterk geworteld in de Reformatie en streven ernaar om Bijbelgetrouwe principes te handhaven. Net als veel andere denominaties hebben ze een jaarlijkse cyclus waarin verschillende periodes gevierd en besproken worden. Deze cyclus omvat verschillende feestdagen zoals Kerstmis en Pasen, evenals andere tijden in het kerkelijk jaar, zoals Advent, de vastenperiode en Pinksteren.

Om optimaal van deze periodes gebruik te maken, is het belangrijk dat de preken die tijdens deze perioden worden gehouden goed gepland en afgestemd zijn op elkaar. Vandaar de opkomst van de Preekrooster CGK.

Hoe werkt de CGK Preekrooster?

De Preekrooster CGK is een jaarlijkse cyclus die begint op de eerste zondag van Advent en eindigt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wat gewoonlijk eind november is. Tijdens deze periode worden bepaalde lezingen uit de Bijbel voorgeschreven, bekend als het Lectionarium. De Preekrooster CGK bestaat uit een reeks lezingen en psalmen die overeenkomen met deze aangewezen Bijbelgedeelten.

Predikanten en voorgangers worden aangemoedigd om zich aan dit rooster te houden en hierop voort te bouwen om pakkende preken te maken. Dit helpt hen niet alleen om zich voor te bereiden op de woorden die zij willen delen, maar zorgt ook voor samenhangende preken gedurende het kerkelijk jaar.

Naast de vastgestelde Bijbelgedeelten voor elke week van het jaar, bevat de Preekrooster CGK ook andere aanbevolen lezingen, liederen en gebeden. Dit helpt predikanten niet alleen bij het plannen van hun preken, maar ook bij het plannen van andere kerkelijke activiteiten en liturgische vieringen.

FAQ’s

Wat als een predikant zich niet aan de CGK Preekrooster houdt?

Hoewel het sterk wordt aangemoedigd dat predikanten zich aan de Preekrooster CGK houden, is het geen verplichte eis. Predikanten kunnen hun eigen preekroosters maken en besluiten om af te wijken van de Preekrooster CGK als ze dat willen.

Kunnen CGK-predikanten hun boodschap over de kerkelijke jaarcyclus nog steeds zelf kiezen?

Jazeker. CGK-predikanten hebben nog steeds de vrijheid om hun eigen boodschappen te ontwikkelen binnen het kader van de kerkelijke jaarcyclus. Het idee achter de Preekrooster CGK is niet om de creativiteit of geïnspireerde boodschappen van een predikant te belemmeren, maar om richting te geven en samenhang te creëren tijdens de verschillende tijden van het kerkelijk jaar.

Zijn er vergelijkbare Preekroosters in andere denominaties?

Ja, er zijn vergelijkbare preekroosters in verschillende andere denominaties, zoals de Rooms-Katholieke Kerk en de Episcopale Kerk. Deze kerken gebruiken ook vaak Voorbeden, Lofzangen en lezingen om hun preekroosters vorm te geven.

Zijn de lezingen in de Preekrooster CGK altijd hetzelfde?

Ja, de lezingen in de Preekrooster CGK zijn elk jaar hetzelfde. Dit biedt echter niet alleen hulp bij het plannen van de preken van een predikant, maar maakt ook dat kerkleden zich meer betrokken voelen bij het Bijbelonderwijs, omdat dezelfde lezingen elk jaar verschillende gezichtspunten en overwegingen kunnen bieden.

Hoe helpt de Preekrooster CGK bij het leiden van een kerkelijke gemeenschap?

De Preekrooster CGK is niet alleen nuttig voor predikanten, maar ook voor de kerkelijke gemeenschap in het algemeen. Het stelt de gemeente in staat om zich voor te bereiden op vieringen die op de kalender staan, waardoor ze de gelegenheid hebben om betrokken te raken bij het gemeenschapsleven van de kerk. Het biedt ook hulp bij het plannen van liturgische vieringen, gemeenteactiviteiten en andere kerkelijke activiteiten die samenvallen met de kerkelijke jaarcyclus.

Conclusie

Kortom, de Preekrooster CGK is een nuttig hulpmiddel voor de Gereformeerde Kerken in Nederland. Het biedt predikanten richting en structuur bij het plannen van hun preken en sermons gedurende het kerkelijk jaar en zorgt ervoor dat de leden van de kerk betrokken zijn bij de verschillende feesten en vieringen. Met zijn wortels in de Reformatie en het verlangen om Bijbelgetrouwe principes te handhaven, is de Preekrooster CGK een waardevolle aanwinst voor de CGK zelf en kan het ook dienen als een inspiratiebron voor andere kerken.

orgel cgk meerkerk

De orgel CGK Meerkerk in Nederland is een prachtig en uniek instrument met een rijke geschiedenis. Het is een van de grootste orgels van Nederland met zijn 53 stemmen en meer dan 4000 pijpen. Het orgel is gebouwd in 2003 door de firma Van den Heuvel Orgelbouw uit Dordrecht en staat in de Christelijke Gereformeerde Kerk in Meerkerk.

Het ontstaan van het orgel

De geschiedenis van het orgel begon echter al veel eerder. In 1955 werd er een nieuw kerkgebouw gebouwd voor de Christelijke Gereformeerde Kerk in Meerkerk. Er werd destijds gekozen voor een klein orgel, gebouwd door de firma B. van Vulpen uit Utrecht. Na verloop van tijd groeide de behoefte naar een groter en beter orgel. In de jaren ’80 werd er door de kerkenraad besloten om het Van Vulpen-orgel te vervangen door een nieuw orgel.

De bouw van het orgel

In 1995 werd er gestart met de bouw van het nieuwe orgel. De opdracht werd gegeven aan Van den Heuvel Orgelbouw. Het instrument moest volgens de kerkenraad een goede begeleiding bieden bij samenzang en daarnaast geschikt zijn voor solistisch gebruik. Er werd gekozen voor een drie-klaviers orgel met pedaal en een relatief grote dispositie. Het orgel werd met veel zorg en aandacht gebouwd en in 2003 opgeleverd.

De dispositie van het orgel

Het orgel is rijk uitgerust met 53 registers verdeeld over drie klavieren en een pedaal. Het heeft in totaal meer dan 4000 pijpen. De dispositie is als volgt:

Hoofdwerk:
* Bourdon 16
* Prestant 8
* Roerfluit 8
* Octaaf 4
* Spitsfluit 4
* Quint 2 2/3
* Octaaf 2
* Mixtuur 4-6 st
* Trompet 8

Bovenwerk:

* Holpijp 8
* Viola di Gamba 8
* Vox Celeste 8
* Octaaf 4
* Fluit 4
* Woudfluit 2
* Terts 1 3/5
* Cymbel 3 st
* Dulciaan 8

Rugwerk:

* Koppelfluit 8
* Praestant 4
* Blokfluit 4
* Nasard 2 2/3
* Octaaf 2
* Flageolet 1
* Scherp 3 st
* Musette 8

Pedaal:

* Prestant 16
* Subbas 16
* Octaaf 8
* Gedekt 8
* Octaaf 4
* Roerquint 2 2/3
* Bazuin 16
* Trompet 8

De klank van het orgel

De klank van het orgel is zeer divers en veelzijdig. Het instrument is geschikt voor diverse stijlen en genres. Zo kan het orgel worden ingezet voor klassieke muziek, maar ook voor moderne muziek en samenzang. De intonatie van het orgel is zo gekozen dat het instrument een goede balans heeft tussen de verschillende registers en de klanken mooi mengen.

Het onderhoud van het orgel

Het orgel is regelmatig onderhouden om de kwaliteit en de klank van het instrument te behouden. Het onderhoud wordt verzorgd door de bouwer, Van den Heuvel Orgelbouw. Zij komen regelmatig langs om het orgel te stemmen en te controleren op defecten en gebreken. Daarnaast wordt het orgel regelmatig schoongemaakt om stof en vuil te verwijderen.

FAQ’s

Voor wie is het orgel CGK Meerkerk bedoeld?

Het orgel is bedoeld voor iedereen die van orgelmuziek houdt. Het orgel kan worden ingezet voor diverse doeleinden zoals kerkdiensten, concerten, opnames, etc.

Waar kan ik het orgel beluisteren?

Het orgel bevindt zich in de Christelijke Gereformeerde Kerk in Meerkerk. Het is mogelijk om het orgel te beluisteren tijdens kerkdiensten en concerten. Daarnaast worden er regelmatig opnamen gemaakt van het orgel die op internet te beluisteren zijn.

Kan ik het orgel huren voor een concert?

Ja, het orgel kan worden gehuurd voor concerten of opnames. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Meerkerk.

Hoeveel kost het om het orgel te huren?

De huurprijs van het orgel is afhankelijk van verschillende factoren zoals de duur van het concert, het soort concert en de benodigde apparatuur. Neem hiervoor contact op met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Meerkerk.

Is het orgel geschikt voor moderne muziek?

Ja, het orgel is geschikt voor moderne muziek. De klank van het orgel is zeer divers en veelzijdig en kan worden aangepast aan verschillende stijlen en genres.

Hoe vaak wordt het orgel onderhouden?

Het orgel wordt regelmatig onderhouden door de bouwer, Van den Heuvel Orgelbouw. Zij komen regelmatig langs om het orgel te stemmen en te controleren op defecten en gebreken. Daarnaast wordt het orgel regelmatig schoongemaakt om stof en vuil te verwijderen.

Wat maakt het orgel CGK Meerkerk bijzonder?

Het orgel is bijzonder vanwege zijn grootte en de rijke geschiedenis. Het is een van de grootste orgels van Nederland en heeft een unieke klank. Daarnaast is het orgel met veel zorg en aandacht gebouwd door Van den Heuvel Orgelbouw en is het een pronkstuk in de Christelijke Gereformeerde Kerk in Meerkerk.

Al met al is het orgel CGK Meerkerk een prachtig en veelzijdig instrument met een rijke geschiedenis. Het orgel biedt mogelijkheden voor diverse stijlen en genres en is geschikt voor diverse doeleinden. Het onderhoud van het orgel wordt verzorgd door de bouwer, Van den Heuvel Orgelbouw, om de kwaliteit en de klank van het instrument te behouden. Het orgel is een bijzonder pronkstuk in de Christelijke Gereformeerde Kerk in Meerkerk en een must-see voor orgelliefhebbers.

Images related to the topic christelijke gereformeerde kerk meerkerk

Live stream Christelijke Gereformeerde Kerk Culemborg
Live stream Christelijke Gereformeerde Kerk Culemborg

Article link: christelijke gereformeerde kerk meerkerk.

Learn more about the topic christelijke gereformeerde kerk meerkerk.

See more: https://smartekvn.com/category/blognl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *