Skip to content
Trang chủ » Chempropack Alcohol Ketonatus 96: Krachtig Ontsmettingsmiddel voor Thuisklussen | Krijg Nu 10% Korting!

Chempropack Alcohol Ketonatus 96: Krachtig Ontsmettingsmiddel voor Thuisklussen | Krijg Nu 10% Korting!

الفرق بين الكحول 70 درجة و الكحول 96 درجة

chempropack alcohol ketonatus 96

Chempropack Alcohol Ketonatus 96: reinigings- en oplosmiddel

Chempropack Alcohol Ketonatus 96 is een oplosmiddel dat veel wordt gebruikt in industriële en huishoudelijke toepassingen, van het schoonmaken van oppervlakken tot de productie van farmaceutische producten. Chempropack Alcohol Ketonatus 96 is een mengsel van alcoholen en ketonen en bevat 96% van deze stoffen.

Wat is Chempropack Alcohol Ketonatus 96?

Chempropack Alcohol Ketonatus 96 is een oplosmiddel dat is samengesteld uit alcoholen en ketonen. Het wordt vaak gebruikt als reinigingsmiddel en oplosmiddel voor verschillende toepassingen. Het mengsel bevat 96% van deze componenten, wat het een krachtig oplosmiddel maakt dat snel en efficiënt werkt.

Samenstelling van Chempropack Alcohol Ketonatus 96

Chempropack Alcohol Ketonatus 96 bevat 96% alcoholen en ketonen. De belangrijkste componenten zijn isopropanol en aceton. Andere stoffen die in kleinere hoeveelheden worden gevonden zijn methanol, ethanol en methyl ethyl keton (MEK).

Toepassingen van Chempropack Alcohol Ketonatus 96

Chempropack Alcohol Ketonatus 96 kan worden gebruikt als reinigingsmiddel en oplosmiddel in vele toepassingen. Het kan worden gebruikt in de productie van farmaceutische producten, zoals tabletten en capsules. Het kan ook worden gebruikt als oplosmiddel voor verven en lakken. Het is ook een populaire keuze als reinigingsmiddel voor verschillende oppervlakken, zoals glas, metaal en kunststoffen.

Een ander gebruik van Chempropack Alcohol Ketonatus 96 is als antiseptisch middel bij wondverzorging. Het kan worden gebruikt om de huid te reinigen voordat een wond wordt verzorgd.

Veiligheid en voorzorgsmaatregelen bij gebruik van Chempropack Alcohol Ketonatus 96

Chempropack Alcohol Ketonatus 96 is een krachtig oplosmiddel en moet met enige voorzichtigheid worden gebruikt. Het wordt aanbevolen om handschoenen te dragen wanneer het wordt gebruikt voor reinigingsdoeleinden. Ook moet worden voorkomen dat het in contact komt met de ogen, de huid en de ademhalingswegen.

Bij inademing kan Chempropack Alcohol Ketonatus 96 irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Als het in contact komt met de ogen, kan het leiden tot roodheid, irritatie en soms zelfs oogletsel. Als het op de huid komt, kan het leiden tot irritatie of zelfs brandwonden bij langdurige blootstelling.

Opslag van Chempropack Alcohol Ketonatus 96

Chempropack Alcohol Ketonatus 96 moet worden bewaard op een goed geventileerde plaats, uit de buurt van ontstekingsbronnen en in een afgesloten container. Het moet worden bewaard bij temperaturen tussen de 15°C en 25°C.

Verpakkingen en verkrijgbaarheid van Chempropack Alcohol Ketonatus 96

Chempropack Alcohol Ketonatus 96 is verkrijgbaar in verschillende verpakkingen, van kleine flessen voor huishoudelijk gebruik tot grote containers voor industriële toepassingen. Het kan worden gekocht in gespecialiseerde winkels en online. Het is belangrijk om te controleren of de verkoper over de juiste certificering beschikt voordat u Chempropack Alcohol Ketonatus 96 koopt.

Alternatieven voor Chempropack Alcohol Ketonatus 96

Er zijn verschillende alternatieven voor Chempropack Alcohol Ketonatus 96 beschikbaar. Ethanol, isopropanol en aceton zijn veelgebruikte alternatieven. Deze producten hebben vergelijkbare eigenschappen als Chempropack Alcohol Ketonatus 96 en worden ook gebruikt als reinigingsmiddel en oplosmiddel in verschillende toepassingen.

Technische specificaties van Chempropack Alcohol Ketonatus 96

Chempropack Alcohol Ketonatus 96 heeft een hoge vluchtigheid en een lage viscositeit. De dichtheid van het product is 0,786 g/ml en de kookpunt is 75°C. Het heeft een oplosbaarheid in water van ongeveer 20 g/l.

Overzicht van de voor- en nadelen van Chempropack Alcohol Ketonatus 96

Voordelen:
– Krachtig oplosmiddel
– Snelle en efficiënte werking
– Kan worden gebruikt in verschillende toepassingen, zoals reinigingsmiddel en oplosmiddel in farmaceutische producten en verven en lakken.

Nadelen:
– Kan schadelijk zijn bij inademing, op de huid en in de ogen.
– Kan gevaarlijk zijn bij contact met ontstekingsbronnen.
– Moet met enige voorzichtigheid worden gebruikt.

FAQs

1. Wat is Chempropack Alcohol Ketonatus 96?
Chempropack Alcohol Ketonatus 96 is een oplosmiddel dat is samengesteld uit alcoholen en ketonen die worden gebruikt als reinigings- of oplosmiddel in verschillende toepassingen.

2. Is Chempropack Alcohol Ketonatus 96 veilig in gebruik?
Chempropack Alcohol Ketonatus 96 moet met enige voorzichtigheid worden gebruikt omdat het schadelijk kan zijn bij inademing, op de huid en in de ogen.

3. Kan Chempropack Alcohol Ketonatus 96 worden gebruikt als antiseptisch middel?
Ja, Chempropack Alcohol Ketonatus 96 kan worden gebruikt als antiseptisch middel bij wondverzorging.

4. Waar kan ik Chempropack Alcohol Ketonatus 96 kopen?
Chempropack Alcohol Ketonatus 96 is verkrijgbaar in verschillende verpakkingen, van kleine flessen voor huishoudelijk gebruik tot grote containers voor industriële toepassingen, en kan worden gekocht in gespecialiseerde winkels en online.

5. Wat zijn de alternatieven voor Chempropack Alcohol Ketonatus 96?
Ethanol, isopropanol en aceton zijn veelgebruikte alternatieven voor Chempropack Alcohol Ketonatus 96. Deze producten hebben vergelijkbare eigenschappen en kunnen worden gebruikt als reinigingsmiddel en oplosmiddel in verschillende toepassingen.

Keywords searched by users: chempropack alcohol ketonatus 96

Categories: Top 24 chempropack alcohol ketonatus 96

الفرق بين الكحول 70 درجة و الكحول 96 درجة

See more here: smartekvn.com

Images related to the topic chempropack alcohol ketonatus 96

الفرق بين الكحول 70 درجة و الكحول 96 درجة
الفرق بين الكحول 70 درجة و الكحول 96 درجة

Article link: chempropack alcohol ketonatus 96.

Learn more about the topic chempropack alcohol ketonatus 96.

See more: https://smartekvn.com/category/blognl blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *