Skip to content
Trang chủ » Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda: Ontdek de specialistische zorg waar u recht op heeft!

Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda: Ontdek de specialistische zorg waar u recht op heeft!

Jellinek Centrum Bijzondere Tandheelkunde

centrum bijzondere tandheelkunde breda

Breda is a beautiful city located in the southern part of the Netherlands. This city is famous for its rich history and cultural heritage. When it comes to healthcare, Breda is home to some of the best medical facilities in the country, including Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda.

De geschiedenis van Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda

Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda is a specialized dental center that provides high-quality dental care to patients who require special attention due to their complex dental issues. The center was established in 1990 and has been providing excellent dental care ever since.

The specialisaties van Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda

Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda specializes in providing dental care to patients with complex dental issues. The center provides a wide range of services, including prosthodontics, periodontics, endodontics, orthodontics, oral surgery, and restorative dentistry.

The team van Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda

The team at Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda consists of highly skilled and experienced dental professionals, including dentists, dental hygienists, and dental assistants. The center has a team of specialists in various fields of dentistry, ensuring that patients receive the best possible care.

The behandelingen die aangeboden worden bij Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda

Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda offers a wide range of treatments to patients with complex dental issues. Some of the services offered at the center include:

Prosthodontics: This involves the replacement of missing teeth with dentures, bridges, or dental implants.

Periodontics: This involves the treatment of gum disease, including scaling and root planing, flap surgery, and tissue regeneration.

Endodontics: This involves the treatment of the dental pulp, including root canal therapy.

Orthodontics: This involves the correction of malocclusions, including traditional braces, clear aligners, and retainers.

Oral surgery: This involves the surgical treatment of dental issues, including wisdom teeth extraction, dental implant placement, and bone grafting.

Restorative dentistry: This involves the restoration of damaged or decayed teeth, including fillings, crowns, and bridges.

De technologieën die gebruikt worden bij Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda

Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda utilizes the latest dental technologies to provide the best possible care to patients. The center uses digital x-rays, intraoral cameras, and computer-aided design and manufacturing (CAD/CAM) systems to ensure accurate diagnoses and treatment planning.

The locatie en faciliteiten van Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda

Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda is located in the heart of the city, close to public transportation and major highways. The center has state-of-the-art facilities, including comfortable waiting rooms, dental chairs, and treatment rooms.

De kosten en vergoedingen bij Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda

The cost of dental treatment at Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda varies depending on the complexity of the treatment required. The center accepts most insurance plans, and patients can contact the center to inquire about the specific coverage of their dental insurance.

FAQs

1. What is Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda?

Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda is a specialized dental center that provides high-quality dental care to patients with complex dental issues.

2. What services does Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda offer?

The center offers a wide range of services, including prosthodontics, periodontics, endodontics, orthodontics, oral surgery, and restorative dentistry.

3. What technologies does Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda use?

The center uses digital x-rays, intraoral cameras, and computer-aided design and manufacturing (CAD/CAM) systems to ensure accurate diagnoses and treatment planning.

4. How much does it cost to receive dental treatment at Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda?

The cost of dental treatment at the center varies depending on the complexity of the treatment required. The center accepts most insurance plans, and patients can contact the center to inquire about the specific coverage of their dental insurance.

5. Where is Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda located?

The center is located in the heart of Breda, close to public transportation and major highways.

6. What is the history of Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda?

The center was established in 1990 and has been providing excellent dental care to patients with complex dental issues ever since.

7. What is the team structure at Centrum Bijzondere Tandheelkunde Breda?

The team at the center consists of highly skilled and experienced dental professionals, including dentists, dental hygienists, and dental assistants. The center has a team of specialists in various fields of dentistry, ensuring that patients receive the best possible care.

Keywords searched by users: centrum bijzondere tandheelkunde breda centrum bijzondere tandheelkunde ulvenhout, bijzondere tandheelkunde vergoeding, centrum voor tandheelkunde breda, tandarts ziekenhuis, poli bijzondere tandheelkunde, tandkliniek breda, tanden persen, www amphia nl info

Categories: Top 47 centrum bijzondere tandheelkunde breda

Jellinek Centrum Bijzondere Tandheelkunde

Wat valt er onder bijzondere tandheelkunde?

Tandheelkunde is een belangrijk aspect van onze algemene gezondheid en welzijn. Onze tanden zijn van vitaal belang voor het kauwen en verteren van voedsel, en ze spelen ook een belangrijke rol in onze communicatie en uitstraling. Er zijn echter enkele gevallen waarin de tandheelkunde verder gaat dan de reguliere tandheelkunde, en dit staat bekend als bijzondere tandheelkunde.

Wat valt er onder bijzondere tandheelkunde?

De term “bijzondere tandheelkunde” verwijst naar gespecialiseerde tandheelkundige behandelingen en procedures die buiten de scope van de reguliere tandheelkunde vallen. Dit omvat een breed scala aan tandheelkundige diensten die zijn ontworpen om complexe orale gezondheidsproblemen aan te pakken, zoals:

– Orthodontie: Orthodontie is een tak van de tandheelkunde die zich richt op het corrigeren van gebitsafwijkingen, zoals overbeet, scheve tanden en overlappende tanden. Dit kan worden bereikt met behulp van beugels, retentieapparaten en andere orthodontische apparaten.

– Tandprothetiek: Tandprothetiek omvat de productie van kunstmatige tanden en tandheelkundige implantaten om verloren of beschadigde tanden te vervangen. Dit omvat ook de productie van kunstgebitten voor mensen die al hun tanden hebben verloren.

– Implantologie: Implantologie betreft de plaatsing van tandheelkundige implantaten om ontbrekende tanden te vervangen. Dit wordt bereikt door een titanium schroef te plaatsen in het tandvlees en vervolgens een permanente kroon bovenop de schroef aan te brengen.

– Endodontie: Endodontie is de tak van de tandheelkunde die zich bezighoudt met de behandeling van de tandholte en de zenuwen binnenin de tand. Dit omvat wortelkanaalbehandelingen en andere behandelingen om tandabcessen en infecties te behandelen.

– Parodontologie: Parodontologie is de behandeling van tandvlees- en botziekten die kunnen leiden tot tandverlies en andere complicaties.

– Orale chirurgie: Orale chirurgie omvat tandheelkundige ingrepen zoals tanden verwijderen, implantaten plaatsen, kaakoperaties en andere ingrepen die nodig zijn om orale gezondheidsproblemen te behandelen.

– Kindertandheelkunde: Kindertandheelkunde is de tandheelkundige zorg voor kinderen, inclusief preventieve maatregelen zoals fluoridebehandelingen en tandheelkundige afdichtingen.

– Cosmetische tandheelkunde: Cosmetische tandheelkunde richt zich op het verbeteren van de esthetiek van de tanden en het tandvlees, zoals het bleken van tanden, het aanbrengen van facings en het uitvoeren van andere tandheelkundige procedures om het uiterlijk van de tanden te verbeteren.

Waartoe kunnen bijzondere tandheelkundige behandelingen leiden?

Bijzondere tandheelkundige behandelingen kunnen leiden tot een betere algehele gezondheid en welzijn, en een verbeterde kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld, het installeren van tandheelkundige implantaten kan het kauwen en spreken vergemakkelijken, terwijl het plaatsen van beugels kan een correcte beet bevorderen en esthetische problemen oplossen. Andere bijzondere tandheelkundige procedures kunnen nuttig zijn bij het behandelen van ernstige tandheelkundige problemen die anders zouden kunnen leiden tot tandverlies en andere complicaties.

FAQs

1. Is bijzondere tandheelkunde alleen voor volwassenen?

Nee, sommige bijzondere tandheelkundige behandelingen zijn geschikt voor kinderen en adolescenten. Orthodontie is bijvoorbeeld een veelvoorkomende vorm van bijzondere tandheelkunde voor kinderen en tieners.

2. Moet ik speciale voorbereidingen treffen voor een bijzondere tandheelkundige behandeling?

Afhankelijk van de behandeling die u ondergaat, kunt u wel of niet speciale zorginstructies ontvangen van uw tandarts. Bij sommige behandelingen, zoals implantaten of kaakchirurgie, moet u mogelijk een bepaalde periode voor en na de behandeling beperkt eten.

3. Is bijzondere tandheelkunde duurder dan de reguliere tandheelkunde?

Bijzondere tandheelkundige behandelingen zijn over het algemeen duurder dan de reguliere tandheelkunde vanwege de complexiteit van de procedures en het gebruik van gespecialiseerde apparatuur en materialen. Uw tandarts kan echter een betalingsplan aanbieden om de kosten te spreiden en financiële stress te verminderen.

4. Zal mijn tandheelkundige verzekering de kosten van een bijzondere tandheelkundige behandeling dekken?

Dit hangt af van de vraag of uw tandheelkundige verzekering de specifieke behandeling dekt en wat uw eigen risico en maximale uitbetaling is. Uw tandarts kan u helpen bij het beoordelen van uw verzekeringsdekking en kan u informeren over eventuele alternatieve betalingsregelingen die beschikbaar zijn.

Waarom zit de tandarts niet in het basispakket?

Waarom zit de tandarts niet in het basispakket?

De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld. Nederlanders hebben recht op een basispakket, wat inhoudt dat zij verzekerd zijn voor medisch noodzakelijke zorg. Dit basispakket wordt echter niet aangeboden voor tandartsbehandelingen. Waarom zit de tandarts niet in het basispakket?

Nederland is een van de weinige landen in Europa waar de tandarts niet in het basispakket zit. Dit is een opvallend verschil met andere Europese landen, waar de tandartsverzekering vaak wel in het basispakket zit. In België, Duitsland en Frankrijk is de tandartsverzekering bijvoorbeeld wel in het basispakket opgenomen.

De reden hiervoor is dat tandartsbehandelingen vaak als cosmetisch worden gezien, waardoor zij niet tot de medisch noodzakelijke behandelingen worden gerekend. Dit betekent dat patiënten zelf verantwoordelijk zijn voor de kosten van tandheelkundige zorg en dus ook voor de kosten van tandartsbehandelingen.

Tandheelkundige zorg is desondanks wel degelijk belangrijk voor de gezondheid van mensen. Tandbederf en tandvleesontsteking kunnen bijvoorbeeld leiden tot pijn en ontstekingen in de mond en zelfs tot ernstige ziektes als hart- en vaatziekten. Bovendien kan tandheelkundige zorg ook essentieel zijn voor het behoud van het gebit, waardoor patiënten langer kunnen blijven eten en spreken.

Het ontbreken van de tandartsverzekering in het basispakket kan leiden tot hogere kosten voor patiënten en zelfs tot uitstel van noodzakelijke behandelingen. Patiënten die niet verzekerd zijn voor tandheelkundige zorg kunnen te maken krijgen met hoge behandelingskosten, waardoor zij minder snel geneigd zijn om een tandarts te bezoeken.

Daarnaast kan het ontbreken van de tandartsverzekering in het basispakket leiden tot ongelijkheid in de zorg. Mensen met een laag inkomen of mensen met een slechtere gebitsstatus kunnen vaak minder geld uitgeven aan tandheelkundige zorg dan mensen met een hoger inkomen of een betere gebitsstatus. Dit kan leiden tot het ontstaan van een kloof in de gezondheidszorg.

FAQs

1. Is tandheelkundige zorg überhaupt nodig?
Ja, tandheelkundige zorg is essentieel voor de gezondheid van mensen. Tandbederf en tandvleesontsteking kunnen leiden tot pijn en ontstekingen in de mond en zelfs tot ernstige ziektes als hart- en vaatziekten. Bovendien kan tandheelkundige zorg ook essentieel zijn voor het behoud van het gebit, waardoor patiënten langer kunnen blijven eten en spreken.

2. Wat zijn de kosten van tandheelkundige zorg?
De kosten van tandheelkundige zorg kunnen variëren afhankelijk van de behandeling en de tandarts. Patiënten die niet verzekerd zijn voor tandheelkundige zorg kunnen te maken krijgen met hoge behandelingskosten, waardoor zij minder snel geneigd zijn om een tandarts te bezoeken.

3. Hoe kan ik me verzekeren voor tandheelkundige zorg?
Patiënten die zich willen verzekeren voor tandheelkundige zorg kunnen een aanvullende tandartsverzekering afsluiten bij hun zorgverzekeraar. Deze verzekering dekt dan de kosten van tandheelkundige behandelingen. Het is belangrijk om te weten dat deze verzekering niet in het basispakket zit en dus extra kosten met zich meebrengt.

4. Waarom zit de tandarts niet in het basispakket?
De tandartsverzekering zit niet in het basispakket omdat tandheelkundige behandelingen vaak als cosmetisch worden gezien, waardoor zij niet tot de medisch noodzakelijke behandelingen worden gerekend. Dit betekent dat patiënten zelf verantwoordelijk zijn voor de kosten van tandheelkundige zorg en dus ook voor de kosten van tandartsbehandelingen.

5. Wat zijn de gevolgen van het ontbreken van de tandartsverzekering in het basispakket?
Het ontbreken van de tandartsverzekering in het basispakket kan leiden tot hogere kosten voor patiënten en zelfs tot uitstel van noodzakelijke behandelingen. Daarnaast kan het ontbreken van de tandartsverzekering in het basispakket leiden tot ongelijkheid in de zorg.

See more here: smartekvn.com

centrum bijzondere tandheelkunde ulvenhout

Centrum Bijzondere Tandheelkunde Ulvenhout (CBT Ulvenhout) is een gespecialiseerde tandartsenpraktijk gelegen in het mooie Ulvenhout, Nederland. Deze tandheelkundige praktijk is opgericht om patiënten te helpen die meer complexe tandheelkundige behandelingen nodig hebben. Met behulp van uitgebreide tandheelkundige expertise biedt CBT Ulvenhout behandelingen voor patiënten met bijzondere tandheelkundige zorgbehoeften. Het team van hoogopgeleide tandheelkundige specialisten is in staat om hun jarenlange ervaring en kennis in te zetten om ervoor te zorgen dat patiënten in goede handen zijn.

CBT Ulvenhout is een tandheelkundige praktijk van hoge kwaliteit die zich inzet voor het leveren van hoogwaardige zorg aan patiënten. Zij bieden een breed scala aan diensten aan, waaronder implantaten, esthetische tandheelkunde, endodontische behandelingen, orthodontie en nog veel meer. De praktijk biedt ook verdoving onder lachgas voor patiënten die angstig zijn voor tandheelkundige behandelingen.

De praktijk is gevestigd in een modern en goed uitgerust pand en heeft een warme en gastvrije sfeer. Het vriendelijke en professionele team wil ervoor zorgen dat patiënten zich vanaf het eerste moment op hun gemak voelen in de praktijk. Zij begrijpen dat tandheelkundige behandelingen voor veel mensen angstig kunnen zijn, dus hebben zij zich toegelegd op het verlenen van persoonlijke zorg en aandacht om hun patiënten gerust te stellen.

Het team van tandheelkundige specialisten bij CBT Ulvenhout heeft een hoge mate van expertise in het beheren van complexe tandheelkundige problemen. Dit omvat het behandelen van patiënten met een verminderde botdichtheid, het plaatsen van implantaten in zeer moeilijke gebieden, het repareren van beschadigde tanden en kiezen en het uitvoeren van complexe orthodontische behandelingen. Zij hebben ook veel ervaring in het behandelen van patiënten met gebitsslijtage, wat een veel voorkomend probleem is bij oudere patiënten.

CBT Ulvenhout is ook gespecialiseerd in tandheelkundige esthetiek, waarbij het team zich richt op het verbeteren van het uiterlijk van de tanden van de patiënt. Zij bieden behandelingen aan om de vorm, grootte en kleur van de tanden aan te passen om de beste esthetische resultaten te bereiken. Het team is ook op de hoogte van de nieuwste tandheelkundige technologieën en materialen om ervoor te zorgen dat patiënten de meest geavanceerde behandelingen krijgen.

Naast het leveren van hoogwaardige tandheelkundige behandelingen, hecht CBT Ulvenhout veel waarde aan het verstrekken van informatie en educatie aan patiënten. Het team van tandheelkundige specialisten is altijd bereid om patiënten te helpen begrijpen wat er tijdens de behandelingen gebeurt. Zij geloven dat wanneer patiënten weten wat er gebeurt, zij meer zelfverzekerd en comfortabel tijdens de behandelingen zullen zijn.

CBT Ulvenhout is trots op het feit dat zij patiënten kunnen helpen die meer gespecialiseerde tandheelkundige zorg nodig hebben. Zij streven naar het leveren van de best mogelijke zorg om ervoor te zorgen dat hun patiënten een gezonde mond en een stralende glimlach hebben. Daarom heeft de praktijk zich toegelegd op het bieden van persoonlijke zorg en aandacht om ervoor te zorgen dat elke patiënt zich op zijn gemak voelt tijdens de behandelingen.

FAQs

1. Welke behandelingen biedt CBT Ulvenhout aan?

CBT Ulvenhout biedt een breed scala aan tandheelkundige behandelingen, waaronder implantaten, esthetische tandheelkunde, endodontische behandelingen, orthodontie en nog veel meer.

2. Wie kan behandelingen krijgen bij CBT Ulvenhout?

CBT Ulvenhout biedt gespecialiseerde tandheelkundige zorg aan patiënten die complexere behandelingen nodig hebben dan de standaard tandheelkundige zorg.

3. Biedt CBT Ulvenhout verdoving onder lachgas?

Ja, de praktijk biedt verdoving onder lachgas voor patiënten die angstig zijn voor tandheelkundige behandelingen.

4. Zijn de tandheelkundige specialisten bij CBT Ulvenhout zeer ervaren?

Ja, het team van tandheelkundige specialisten bij CBT Ulvenhout heeft jarenlange ervaring en expertise in het beheren van complexe tandheelkundige problemen.

5. Wat is de aanpak van CBT Ulvenhout ten aanzien van persoonlijke aandacht waarden?

CBT Ulvenhout hecht veel waarde aan het bieden van persoonlijke zorg en aandacht om ervoor te zorgen dat elke patiënt zich op zijn gemak voelt tijdens de behandelingen.

bijzondere tandheelkunde vergoeding

Bijzondere tandheelkunde is een verzamelterm voor alle tandheelkundige behandelingen die niet onder de reguliere tandheelkundige zorg vallen. Dit zijn vaak complexere behandelingen die specifieke kennis en ervaring vereisen. Denk hierbij aan tandheelkunde voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, tandheelkunde bij kinderen met gedragsproblemen of tandheelkunde bij patiënten met een medische aandoening. Deze bijzondere tandheelkunde behandelingen vallen niet binnen de basisverzekering en worden daarom vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

In dit artikel zullen we dieper ingaan op de bijzondere tandheelkunde vergoeding in Nederland. We zullen kijken naar de verschillende soorten behandelingen, de vergoedingsmogelijkheden en veelgestelde vragen rondom dit onderwerp.

Soorten behandelingen bijzondere tandheelkunde

Bijzondere tandheelkunde omvat verschillende soorten behandelingen. Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende behandelingen:

– Tandheelkunde bij patiënten met een medische aandoening: deze patiënten hebben vaak specifieke tandheelkundige zorg nodig, bijvoorbeeld omdat ze medicijnen gebruiken die de mondgezondheid beïnvloeden. Ook zijn er medische aandoeningen die gepaard gaan met mondproblemen, zoals diabetes of hart- en vaatziekten.

– Tandheelkunde bij kinderen met gedragsproblemen: dit zijn kinderen die moeite hebben met het ondergaan van tandheelkundige behandelingen, bijvoorbeeld omdat ze angstig zijn of niet goed kunnen luisteren. Bij deze kinderen is het belangrijk om de behandeling zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij hun behoeften.

– Tandheelkunde voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking: deze patiënten hebben vaak extra zorg nodig, bijvoorbeeld omdat ze moeilijk te bereiken zijn of niet goed kunnen aangeven wat er aan de hand is. Ook kan het zo zijn dat deze patiënten tandheelkundig gezien meer risico lopen.

– Implantologie: bij implantologie worden kunstwortels in de kaak geplaatst ter vervanging van ontbrekende tanden of kiezen. Dit is een complexe behandeling die veel kennis en ervaring vereist.

– Orthodontie: bij orthodontie worden afwijkingen in de stand van de tanden en kiezen gecorrigeerd. Ook dit is een specialistische behandeling die niet iedere tandarts uitvoert.

Vergoedingsmogelijkheden bijzondere tandheelkunde

Voor bijzondere tandheelkunde geldt dat deze behandelingen niet vallen onder de basisverzekering. Dit betekent dat de kosten voor deze behandelingen niet automatisch worden vergoed. Wel is het mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten die vergoeding biedt voor bijzondere tandheelkunde.

De vergoedingen voor bijzondere tandheelkunde verschillen per verzekeraar en per aanvullende verzekering. Over het algemeen geldt dat de vergoedingen beperkt zijn en dat er vaak sprake is van een eigen bijdrage. Het is dan ook belangrijk om de voorwaarden van de aanvullende verzekering goed door te nemen voordat je deze afsluit.

Veelgestelde vragen

Hieronder volgen enkele veelgestelde vragen rondom bijzondere tandheelkunde vergoedingen.

Wat is bijzondere tandheelkunde?

Bijzondere tandheelkunde is een verzamelterm voor alle tandheelkundige behandelingen die niet onder de reguliere tandheelkundige zorg vallen. Denk hierbij aan tandheelkunde voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, tandheelkunde bij kinderen met gedragsproblemen of tandheelkunde bij patiënten met een medische aandoening.

Wordt bijzondere tandheelkunde vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, bijzondere tandheelkunde valt niet onder de basisverzekering. De kosten voor deze behandelingen worden daarom niet automatisch vergoed.

Hoe kan ik me verzekeren voor bijzondere tandheelkunde?

Je kunt je verzekeren voor bijzondere tandheelkunde door een aanvullende verzekering af te sluiten. Let hierbij wel goed op de voorwaarden en vergoedingen die de verzekeraar biedt.

Welke kosten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering?

De kosten die vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering verschillen per verzekeraar en per aanvullende verzekering. Vaak is er sprake van een eigen bijdrage en zijn de vergoedingen beperkt.

Moet ik een eigen bijdrage betalen voor bijzondere tandheelkunde?

Ja, vaak is er sprake van een eigen bijdrage bij bijzondere tandheelkunde. De hoogte van deze eigen bijdrage verschilt per verzekeraar en per aanvullende verzekering.

Wie mag bijzondere tandheelkunde behandelingen uitvoeren?

Bijzondere tandheelkunde behandelingen worden uitgevoerd door tandartsen met specifieke kennis en ervaring op dit gebied. Het kan zijn dat deze tandartsen werkzaam zijn bij een speciaal daarvoor opgezette kliniek, zoals een Centrum Bijzondere Tandheelkunde.

Conclusie

Bijzondere tandheelkunde omvat alle tandheelkundige behandelingen die niet onder de reguliere tandheelkundige zorg vallen. Dit zijn vaak complexere behandelingen die specifieke kennis en ervaring vereisen. De kosten voor deze behandelingen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar kunnen wel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Het is hierbij belangrijk om goed te kijken naar de voorwaarden en vergoedingen die de verzekeraar biedt. Bijzondere tandheelkunde behandelingen worden uitgevoerd door tandartsen met specifieke kennis en ervaring op dit gebied.

centrum voor tandheelkunde breda

Het Centrum voor Tandheelkunde in Breda is een moderne tandheelkundige praktijk die gelegen is in het centrum van Breda. Het centrum biedt een breed scala aan tandheelkundige behandelingen voor zowel volwassenen als kinderen. Het centrum staat bekend om zijn hoge kwaliteit tandheelkundige zorg en vriendelijke en professionele personeel.

Het Centrum voor Tandheelkunde in Breda biedt een breed scala aan tandheelkundige behandelingen, waaronder algemene tandheelkunde, implantologie, parodontologie, endodontologie en orthodontie. De tandheelkundige praktijk is voorzien van de nieuwste apparatuur en technologieën, waaronder digitale röntgenapparatuur en andere geavanceerde diagnostische hulpmiddelen. De tandartsen bij het centrum zijn gespecialiseerd in verschillende gebieden van de tandheelkunde en werken nauw samen om de best mogelijke zorg te bieden aan hun patiënten.

Een ander aspect dat het Centrum voor Tandheelkunde in Breda uniek maakt, is de nadruk op preventieve tandheelkunde. Het centrum biedt zijn patiënten uitgebreide mondzorgprogramma’s aan om tandheelkundige problemen te voorkomen voordat ze zich voordoen. Deze programma’s omvatten regelmatige tandheelkundige controles, professionele reinigingen en educatieve informatie over mondhygiëne en mondgezondheid.

Het Centrum voor Tandheelkunde in Breda is ook toegewijd aan het bieden van uitstekende klantenservice. Het tandheelkundige team streeft ernaar om elke patiënt een comfortabele en aangename ervaring te bieden tijdens hun behandeling. Het centrum heeft ook flexibele openingstijden en biedt spoeddiensten aan voor patiënten die dringende tandheelkundige zorg nodig hebben.

Het Centrum voor Tandheelkunde in Breda is een uitstekende keuze voor patiënten die op zoek zijn naar hoge kwaliteit tandheelkundige zorg in een comfortabele en gastvrije omgeving. Met zijn brede scala aan behandelingen, geavanceerde apparatuur en technologieën en toegewijde tandheelkundige professionals, is het centrum een topkeuze voor patiënten uit de hele regio.

FAQ’s

Q: Is er parkeergelegenheid beschikbaar bij het Centrum voor Tandheelkunde in Breda?

A: Ja, het centrum heeft een eigen parkeerplaats voor patiënten en bezoekers.

Q: Welke soorten tandheelkundige behandelingen biedt het Centrum voor Tandheelkunde in Breda aan?

A: Het centrum biedt een breed scala aan tandheelkundige behandelingen, waaronder algemene tandheelkunde, implantologie, parodontologie, endodontologie en orthodontie.

Q: Werkt het Centrum voor Tandheelkunde in Breda met alle zorgverzekeraars?

A: Ja, het centrum werkt met alle zorgverzekeraars samen en accepteert de meeste zorgverzekeringsplannen.

Q: Biedt het centrum ook spoeddiensten aan?

A: Ja, het centrum biedt spoeddiensten aan voor patiënten die dringende tandheelkundige zorg nodig hebben.

Q: Zijn er behandelingen beschikbaar voor kinderen bij het Centrum voor Tandheelkunde in Breda?

A: Ja, het centrum biedt tandheelkundige zorg aan kinderen van alle leeftijden, inclusief preventieve tandheelkunde, orthodontie en kindertandheelkunde.

Q: Zijn er financiële opties beschikbaar voor patiënten die niet in staat zijn om de volledige kosten van de behandeling vooruit te betalen?

A: Ja, het centrum biedt financiële opties aan, waaronder betalingsplannen en financieringsopties, voor patiënten die niet in staat zijn om de volledige kosten van hun behandeling vooruit te betalen. Neem contact op met het centrum voor meer informatie over deze opties.

Q: Hoe kan ik een afspraak maken bij het Centrum voor Tandheelkunde in Breda?

A: U kunt telefonisch een afspraak maken bij het centrum op +31 76 521 1702 of online via hun website. Het centrum verwelkomt nieuwe patiënten en biedt ook gratis consulten aan voor nieuwe patiënten.

Images related to the topic centrum bijzondere tandheelkunde breda

Jellinek Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Jellinek Centrum Bijzondere Tandheelkunde

Article link: centrum bijzondere tandheelkunde breda.

Learn more about the topic centrum bijzondere tandheelkunde breda.

See more: https://smartekvn.com/category/blognl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *