Skip to content
Trang chủ » CBS de Bron Marum: Ontdek hoe deze basisschool zich onderscheidt van de rest!

CBS de Bron Marum: Ontdek hoe deze basisschool zich onderscheidt van de rest!

De leerKRACHT methode heeft de deuren ‘echt’ geopend op CBS De Bron

cbs de bron marum

CBS de Bron Marum is een christelijke basisschool gevestigd in Marum, een plaats in de provincie Groningen. De school staat bekend om haar sterk betrokken ouders, diverse onderwijsaanbod en verschillende activiteiten en evenementen. In dit artikel duiken we in de geschiedenis van CBS de Bron Marum, het onderwijsaanbod, de betrokkenheid van ouders, activiteiten en evenementen, samenwerkingen en toekomstplannen.

Geschiedenis van CBS de Bron Marum

CBS de Bron Marum is opgericht in 1975 onder de naam Christelijke Basisschool in Marum. In 1996 verhuisde de school naar het huidige pand aan de Schoolstraat. In 2004 werd de naam veranderd naar CBS De Bron Marum. De school heeft een christelijke identiteit waarbij er aandacht is voor de bijbel en de normen en waarden die daarin beschreven staan. Er wordt gestreefd naar een veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Onderwijsaanbod van CBS de Bron Marum

CBS de Bron Marum biedt onderwijs aan voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De school heeft een team van enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten die zorgen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Het onderwijsaanbod bestaat uit de volgende vakgebieden: taal, lezen, rekenen, wereldoriëntatie, creatieve vakken en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook wordt er Engels gegeven vanaf groep 1. Daarnaast biedt CBS de Bron Marum ondersteuning aan kinderen die extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van taal of rekenen. Dit gebeurt in samenwerking met externe instanties.

Betrokkenheid van ouders bij CBS de Bron Marum

De betrokkenheid van ouders is een belangrijk aspect bij CBS De Bron Marum. De school hecht waarde aan een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten. Dit zorgt voor een optimale leeromgeving voor de kinderen. Ouders worden betrokken bij het onderwijs van hun kinderen door middel van oudergesprekken, open dagen, presentaties en andere activiteiten. Ook zijn er verschillende commissies waar ouders actief aan deelnemen, zoals de oudervereniging en de medezeggenschapsraad. Deze commissies zijn nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de school en denken mee over allerlei zaken die van belang zijn voor de school en haar leerlingen.

Activiteiten en evenementen bij CBS de Bron Marum

CBS de Bron Marum organiseert regelmatig activiteiten en evenementen voor haar leerlingen. Dit varieert van sporttoernooien, musicals en voorleeswedstrijden tot schoolreisjes en buitenschoolse activiteiten. Ook worden er regelmatig vieringen en diensten gehouden in samenwerking met de naastgelegen kerk, waarbij de leerlingen actief betrokken worden. Door het organiseren van deze activiteiten en evenementen probeert CBS de Bron Marum een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kinderen en hun betrokkenheid bij de school te vergroten.

Samenwerking met andere scholen en instanties

CBS De Bron Marum werkt samen met andere scholen en instanties om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. Zo is er een samenwerking met De Springplank Marum, een school voor speciaal basisonderwijs, waarbij leerlingen van CBS De Bron Marum doorstromen naar De Springplank. Door deze samenwerking kan er maatwerk geboden worden voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Ook is er samenwerking met Marelint, een instantie die ondersteuning biedt aan kinderen met een (vermoeden van) ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD of autisme.

Daarnaast is CBS de Bron Marum onderdeel van Stichting Quadraten. Stichting Quadraten staat voor samenwerking, kwaliteit en ontwikkeling binnen het christelijk onderwijs. Bestuurder Quadraten, Jan Bakker, zegt hierover: “Ons streven is om een kwalitatief hoogwaardige onderwijsomgeving te creëren waar zowel leerlingen als leerkrachten zich optimaal kunnen ontwikkelen. We willen de kinderen een goede basis meegeven voor hun verdere leven.” Door de samenwerking met andere scholen en instanties is CBS de Bron Marum in staat om kwalitatief goed onderwijs te bieden, waarbij er aandacht is voor het individuele kind en diens behoeften.

Toekomstplannen van CBS de Bron Marum

De toekomstplannen van CBS De Bron Marum zijn gericht op het behouden en versterken van de kwaliteit van het onderwijs. Zo wordt er ingezet op het verder ontwikkelen van het onderwijsaanbod en het blijven vernieuwen en verbeteren van de lesmethoden en materialen. Ook wordt er gekeken naar het versterken van de samenwerking met andere scholen en instanties om de ondersteuning aan kinderen te verbeteren. Bestuurder Quadraten, Jan Bakker, zegt hierover: “We willen blijven innoveren en verbeteren, om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. We vinden het belangrijk dat kinderen naast hun cognitieve ontwikkeling ook aandacht krijgen voor hun persoonlijke ontwikkeling en dat ze goed kunnen functioneren in de maatschappij.”

FAQs

1. Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor CBS De Bron Marum?

U kunt uw kind aanmelden door contact op te nemen met de school. U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

2. Wat is de christelijke identiteit van CBS De Bron Marum?

CBS De Bron Marum heeft een christelijke identiteit waarbij er aandacht is voor de bijbel en de normen en waarden die daarin beschreven staan.

3. Wat is De Springplank Marum?

De Springplank Marum is een school voor speciaal basisonderwijs waar leerlingen van CBS De Bron Marum kunnen doorstromen.

4. Wat is Marelint?

Marelint is een instantie die ondersteuning biedt aan kinderen met een (vermoeden van) ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD of autisme.

5. Wat zijn de toekomstplannen van CBS De Bron Marum?

De toekomstplannen van CBS De Bron Marum zijn gericht op het behouden en versterken van de kwaliteit van het onderwijs door middel van vernieuwing en verbetering van het onderwijsaanbod en het versterken van de samenwerking met andere scholen en instanties.

Keywords searched by users: cbs de bron marum de springplank marum, marum school, quadraten, bestuurder quadraten, marelint marum

Categories: Top 82 cbs de bron marum

De leerKRACHT methode heeft de deuren ‘echt’ geopend op CBS De Bron

See more here: smartekvn.com

de springplank marum

De Springplank Marum – Het Perfecte Platform voor Jouw Persoonlijke Ontwikkeling

De Springplank Marum is een maatschappelijke organisatie die mensen helpt om zich verder te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak. Het is als het ware een springplank die mensen ondersteunt bij het nemen van stappen om te groeien en beter te worden in wat zij doen.

De organisatie richt zich voornamelijk op de inwoners van Marum en omliggende dorpen, maar iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning op persoonlijk vlak is welkom. De Springplank Marum biedt verschillende activiteiten en workshops aan waarmee mensen in kleine groepen aan de slag kunnen om zichzelf beter te leren kennen, hun talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen.

De Springplank Marum is ontstaan vanuit het idee dat veel mensen wel de wens hebben om zichzelf verder te ontwikkelen, maar dat ze niet altijd weten hoe ze dit aan moeten pakken. Daarnaast zijn er ook veel mensen die kampen met problemen op persoonlijk vlak, zoals een laag zelfbeeld, angst of depressie. De Springplank Marum biedt een platform waar deze mensen terecht kunnen om hiermee aan de slag te gaan.

Wat Doet De Springplank Marum?

De activiteiten die De Springplank Marum aanbiedt zijn erop gericht om mensen bewust te maken van hun eigen talenten en kwaliteiten. Door aan de slag te gaan met deze talenten en kwaliteiten kunnen mensen groeien en zichzelf ontwikkelen. Daarnaast biedt De Springplank Marum ook ondersteuning aan mensen die problemen hebben op persoonlijk vlak, bijvoorbeeld door middel van coaching.

Een greep uit de activiteiten van De Springplank Marum:

– Workshops gericht op persoonlijk leiderschap
– Trainingen om stress te verminderen
– Cursussen om beter om te gaan met emoties
– Workshops om creatieve talenten te ontdekken
– Trainingen om zelfvertrouwen te vergroten

De activiteiten worden georganiseerd in kleine groepen van maximaal 8 personen, waardoor er veel persoonlijke aandacht is voor iedere deelnemer. De Springplank Marum werkt samen met ervaren coaches en trainers die hun kennis en ervaring inzetten om mensen verder te helpen.

Wie Kan Deelnemen aan De Springplank Marum?

Iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning op persoonlijk vlak is welkom bij De Springplank Marum. De organisatie richt zich voornamelijk op de inwoners van Marum en omliggende dorpen, maar ook mensen van buiten deze regio kunnen deelnemen aan de activiteiten. Er zijn geen specifieke voorwaarden om deel te nemen, behalve de wil om jezelf verder te ontwikkelen.

Wat Kost Deelname aan De Springplank Marum?

De kosten voor deelname aan de activiteiten van De Springplank Marum verschillen per activiteit. De organisatie streeft ernaar om de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat het voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. Mocht het financieel toch lastig zijn om deel te nemen aan een activiteit, dan zijn er mogelijkheden om hierover in gesprek te gaan met De Springplank Marum.

Wat Zijn de Ervaringen van Deelnemers aan De Springplank Marum?

Deelnemers aan de activiteiten van De Springplank Marum zijn over het algemeen zeer positief over wat de organisatie voor hen heeft betekend. Veel deelnemers geven aan dat ze door de activiteiten meer bewust zijn geworden van hun eigen talenten en kwaliteiten en dat ze deze nu beter kunnen inzetten in hun dagelijks leven.

Ook zijn er deelnemers die aangeven dat ze door middel van de activiteiten beter hebben leren omgaan met emoties en dat ze zich gelukkiger en meer ontspannen voelen. Tot slot zijn er deelnemers die aangeven dat ze meer zelfvertrouwen hebben gekregen door de activiteiten van De Springplank Marum en dat ze dit nu beter kunnen inzetten in hun werk of privéleven.

FAQs

Wat is De Springplank Marum?

De Springplank Marum is een maatschappelijke organisatie die mensen helpt zich verder te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak. De organisatie biedt verschillende activiteiten en workshops aan waarmee mensen in kleine groepen aan de slag kunnen om zichzelf beter te leren kennen, hun talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen.

Voor wie is De Springplank Marum?

De Springplank Marum richt zich voornamelijk op de inwoners van Marum en omliggende dorpen, maar iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning op persoonlijk vlak is welkom.

Wat voor activiteiten biedt De Springplank Marum aan?

De Springplank Marum biedt verschillende activiteiten aan, zoals workshops gericht op persoonlijk leiderschap, trainingen om stress te verminderen, cursussen om beter om te gaan met emoties, workshops om creatieve talenten te ontdekken en trainingen om zelfvertrouwen te vergroten.

Wat zijn de kosten voor deelname aan de activiteiten van De Springplank Marum?

De kosten voor deelname aan de activiteiten van De Springplank Marum verschillen per activiteit. De organisatie streeft ernaar om de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat het voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.

Wat zijn de ervaringen van deelnemers aan De Springplank Marum?

Deelnemers aan de activiteiten van De Springplank Marum zijn over het algemeen zeer positief over wat de organisatie voor hen heeft betekend. Veel deelnemers geven aan dat ze door de activiteiten meer bewust zijn geworden van hun eigen talenten en kwaliteiten en dat ze deze nu beter kunnen inzetten in hun dagelijks leven.

marum school

Marum School in Nederlands is a popular educational institution that has been serving the community for more than a century. The school has a long tradition of providing high-quality education to its students, and it has continued to evolve over the years to meet the changing needs of its students and the community. In this article, we will explore the history of Marum School, its programs and facilities, and the benefits of attending this respected educational institution.

History of Marum School

Marum School was established in 1876, in the small town of Marum in the northern Netherlands. Initially, the school was a small establishment with limited resources. However, it soon grew in size and stature, with many students from all over the region enrolling in the school. Over the years, the school has undergone several changes, including the addition of new facilities and the expansion of its curriculum. Today, Marum School is a modern, well-equipped institution that is highly regarded in the region for its academic excellence.

Programs and Facilities

Marum School offers a wide range of programs for students of all ages, from preschool to senior secondary school. Some of the primary programs offered by the school include:

– Preschool: Marum School has a comprehensive preschool program designed to provide young children with a strong foundation in basic concepts such as language, math, and social interaction.

– Primary School: The primary school program at Marum School is divided into two sections- lower primary and upper primary. Lower primary focuses on building basic skills and knowledge, while upper primary prepares students for the more rigorous challenges of secondary school.

– Secondary School: The secondary school program at Marum School covers a broad range of subjects, including mathematics, science, languages, social studies, and the arts. The school offers several specialization programs in music, sports, and technology.

Marum School boasts excellent facilities, including modern classrooms, spacious libraries, well-equipped computer labs, and fully equipped science labs. The school also has a large sports hall, basketball and volleyball courts, a football field, and a swimming pool.

Benefits of Attending Marum School

There are many benefits to attending Marum School, including:

– Quality Education: Marum School has a long history of providing high-quality education to its students. The school is staffed by experienced and dedicated teachers who are committed to helping students achieve their full potential.

– Wide Range of Programs: The school offers a wide range of programs that cater to the needs and interests of students of all ages and abilities.

– Excellent Facilities: Marum School has excellent facilities that provide students with access to state-of-the-art technology and resources.

– Focus on Technology: The school has a strong focus on technology, with a well-equipped computer lab, science labs, and specialized programs in technology.

– Emphasis on Sports and Physical Fitness: Marum School places a strong emphasis on sports and physical fitness, with excellent facilities for a variety of sports and activities.

– Supportive Environment: The school provides a supportive environment where students feel valued and encouraged to succeed.

FAQs

Q: How can I enroll my child in Marum School?

A: To enroll your child in Marum School, you will need to contact the school directly and provide information about your child’s age, grade level, and educational background. The school will then provide you with an application form and any additional information you may need.

Q: What is the tuition fee for Marum School?

A: The tuition fee for Marum School varies depending on the program and grade level. You should contact the school directly for specific information about the fees for your child.

Q: Does Marum School offer scholarships?

A: Yes, Marum School offers scholarships to students who demonstrate academic excellence, financial need, or other qualifications. The school also provides information about external scholarship opportunities.

Q: What is the student-teacher ratio at Marum School?

A: The student-teacher ratio at Marum School varies depending on the program and grade level. Generally, the ratio is around 20:1 in the primary school and 15:1 in the secondary school.

Q: Does Marum School have a uniform policy?

A: Yes, Marum School has a uniform policy that requires students to wear a specific uniform during school hours. The school provides information about the uniform requirements and where to purchase uniforms.

In conclusion, Marum School in Nederlands is an excellent educational institution that provides high-quality education to students of all ages. The school has a long history of excellence, and it continues to evolve and offer new programs and facilities to meet the needs of its students and community. With its focus on technology, sports, and a supportive environment, Marum School is an excellent choice for parents who want their children to receive a well-rounded education that prepares them for success in the future.

Images related to the topic cbs de bron marum

De leerKRACHT methode heeft de deuren ‘echt’ geopend op CBS De Bron
De leerKRACHT methode heeft de deuren ‘echt’ geopend op CBS De Bron

Article link: cbs de bron marum.

Learn more about the topic cbs de bron marum.

See more: https://smartekvn.com/category/blognl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *